Maak een Nieuw Team

Als team captain bedenk jij de uitdaging waar je met jouw team aan gaat werken tijdens de Innovathon. Beschrijf de gekozen teamuitdaging zorgvuldig. De beschrijving heeft twee doelen:

  1. De toelatingscommissie beoordeelt aan de hand van de volgende criteria of jouw team met de uitdaging toegelaten wordt tot de Innovathon:
    • Mogelijke maatschappelijke impact van de uitdaging
    • Kwaliteit van de uitdaging definitie
    • Onderbouwing van het belang en de waarde van de uitdaging
    • De mate waarin de uitdaging past binnen het Centrale Vraagstuk van de Innovathon
  2. Indien de uitdaging is goedgekeurd en het team mee mag doen, kunnen de teamleden zich bij het team inschrijven. De beschrijving van de uitdaging wordt zichtbaar geplaatst bij het team. Als je nog teamleden zoekt, is deze tekst dus de uitgelezen kans om mensen met bepaalde kennis en kunde te werven.

[ultimatemember_group_new]