Als Innovatie Adviseur binnen Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor het initiëren, begeleiden en implementeren van innovaties. Zowel intern als extern. Mijn passie (en kracht) zit aan de menselijke kant van innoveren, expertise in Design Thinking, Scrum en technologie-adoptie.
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd
 • 5 teamleden
30 - The Energeticals

 • Ruimte voor leveringszekerheid

  Inzet van bestaande gebouwen voor versterking van de elektriciteitsdistributie

  De uitdaging De noodzaak om de elektriciteitsinfrastructuur te versterken is urgent. Overal verschijnen zonnepanelen en windturbines, ook neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe. Vooral door de verdergaande elektrificatie van industrie, gebouwen, datacenters en het personenvervoer. Zonder spoedige versterking van de infrastructuur zal de leveringszekerheid snel afnemen. Bovendien spelen er diverse uitdagingen; beperkte workforce, vertragende procedures, ruimtegebrek, etc. Tijdens de Innovathon focussen wij op de leveringszekerheid in stedelijke gebieden, vanwege hoge mate van energiecongestie in combinatie met schaarse ruimte en vertragende procedures.     De inspanning Aan de hand van gis/data-analyse en multi-criteria software bepalen we stapsgewijs: 1) het gebied van de energiecongestie, 2) de beste locatie voor een maatregel 3) geschikte maatregelen (zoals het bijplaatsen van schakel- en verdeelinrichtingen, transformatoren, statische- of roterende energiebuffers)  4) beschikbare en wenselijke voorzieningen op de locatie en 5) een inschatting van de businesscase. Door middel van multicriteria software komen we zo tot een match tussen een aantrekkelijke locatie en het juiste type energiebuffer. Bijvoorbeeld: een match tussen een leegstaand kantoorgebouw en een roterende energiebuffer! Bij de inzet van bestaande gebouwen zijn er o.a. minimale vergunningsprocedures en minimale constructieve aanpassingen nodig en bereiken we toch maximale duurzaamheid. Zo kan de versterking van de infrastructuur snel tot stand worden gebracht en blijft de leveringszekerheid behouden. Een vergelijkbare innovatie hebben we ontwikkelend voor het warmtenet; SETuP. Het team
  • Theodor Poels                 Teamcaptain & Innovatie Adviseur bij RHDHV
  • Marcel Kievit                    Projectmanager bij Alliander
  • Marco Plantema             Senior Adviseur Smart Urban Environment bij RHDHV
  • George Koolman             Adviseur Electrical Power bij RHDHV
  • Met op de achtergrond een breed team van specialisten die op afstand meedenken en -werken
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing