• 5 teamleden
34 - Unlock

  • Remco Muijs
  • Toenemende elektrificatie en de overgang naar een duurzaam en decentraal energiesysteem leidt tot nijpende transport-schaarste op ons energienet. Betrouwbare toegang tot energie komt hierdoor in toenemende mate in het geding, hetgeen een bedreiging vormt voor zowel de welvaartsgroei in Nederland als het draagvlak voor de Energietransitie. Transportbeperkingen zijn inmiddels in grote delen van Nederland afgekondigd, waardoor nieuwe (GV-) aansluitingen niet of slechts onder strikte voorwaarden verkrijgbaar zijn met directe impact op de economische ontwikkeling en duurzaamheidsambities in de regio. In de huidige marktmechanismen en contractvormen ontbreken prikkels voor systeem-ondersteunend gedrag van eindgebruikers. Een voorbeeld hiervan is de praktijk van statisch gecontracteerd vermogen, terwijl grote groepen eindgebruikers slechts zeer sporadisch piek-vermogens afnemen. Hierdoor wordt onnodig zwaar beslag gelegd op beschikbare transportcapaciteit voor grote delen van de dag. Door eindgebruikers meer mogelijkheden te bieden aansluitvermogen dynamisch (varierend over tijd) te contracteren, kan  substantiële capaciteit  worden vrijgespeeld en zodoende meer ruimte op het net worden gecreëerd om meer gebruikers toegang tot energie te bieden. Team Unlock richt zich op nieuwe contractvormen en prijsprikkels die eindgebruikers stimuleren netgunstig gedrag te vertonen en zodoende gezamenlijk maatschappelijke kosten te beheersen.
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.