• 4 teamleden
04 - Snel komen tot een beheersbare set eisen

  • Louise Dam
  • Omschrijving: Alliander staat aan het begin van een energie transitie. Er zal sneller meer stroom aan meer partijen geleverd moeten worden. Dit betekent dat er uitbreiding op het stroomnet moet plaatsvinden.  Binnen de energietransitie zijn er veel onzekerheden, maar wat zeker is, is dat Alliander veel nieuwe verdeelstations, kabeltracés en lijnen moet gaan ontwerpen, bouwen en aanleggen.  De eerste stap in dit proces is het opstellen en verzamelen van eisen op basis waarvan vervolgens een design gemaakt dient te worden. Dit proces is niet alleen tijdrovend maar ook cruciaal voor succes (=systeem zonder fouten!) . Huidige situatie: Op dit moment wordt een enorm deel van de eisen beheert in tekstuele documenten (papier, Word, .PDF), denk aan bijvoorbeeld contracten en standaarden. Twee grote uitdagingen van het beheren van eisen genoteerd in zulke vormen is, ten eerste, dat het voor de engineers een tijdrovend proces is om te komen tot een set eisen waar hun design aan moet voldoen, en ten tweede, valideren of het systeem aan alle eisen voldoet. Voorstel: Met behulp van een Specificatie Bibliotheek (i.e. een speciaal type OTL) en Natural Language Processing zouden we Alliander kunnen helpen om tot een volledige, beheersbare en traceerbare set eisen te komen. Onze Specificatie Bibliotheek biedt gebruikers de mogelijkheid om eisen en specificaties te onttrekken uit PDF documenten en te verrijken met additionele informatie. Op het moment dat de eisen uit de traditionele formaten zijn gehaald, kunnen we deze plaatsen in een informatiemodel. De eisen kunnen nu gekoppeld worden aan objecten (= wat we maken), activiteiten (= hoe we het maken) en deze een plek geven binnen de rest van de systemen van Alliander. Tot slot, omdat alle informatie in de Specificatie Bibliotheek gevat wordt in Linked Data is het mogelijk om data conform NEN standaarden te publiceren en uit te wisselen met de partners. Team: Interesse gewekt? We zouden graag ons team versterken met mensen die regelmatige werken met eisen in een tekstueel format, NLP liefhebbers  en mensen die aanvullende mogelijkheden zien. Let wel, we hebben een beta-versie live en willen deze graag toepassen en verbeteren tijdens de Alliander Innovathon!
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.