• 5 teamleden
08 - Next Best Action

  • Michiel Musterd
  • Om de toenemende vraag naar elektriciteit aan te kunnen is een versnelling in de aanleg en verzwaring van het net van groot belang. Een goede strategische, tactische en operationele planning brengt hierbij efficiënte allocatie van schaarse engineering en uitvoeringscapaciteit. Hiermee ben je er echter nog niet, want de praktijk is helaas altijd weerbarstiger dan je vooraf kunt voorspellen. Hierbij kun je denken aan externe oorzaken zoals ziekte, files of weersomstandigheden, maar ook aan interne oorzaken als gebrekkige data kwaliteit, storingsherstelwerkzaamheden of uitgelopen onderhoud- of projectwerk. Ons team zal zich richten op het vinden van een oplossing om op de dag zelf monteurscapaciteit optimaal te benutten door een inschatting te maken van de "next best action". Hiervoor kijken we naar analyse technieken zoals process mining, naar technologieën om het doorgeven van een next best action werkbaar te maken en naar de veranderende manier van werken die dit voor de mensen meebrengt. Allemaal met het doel om de 10-30% effectiviteitsverlies in de dagdagelijkse operatie te reduceren
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.