• 5 teamleden
33 - Lokale Energieverbinders

 • Kay Antonissen
 • Onafhankelijk en open lokaal energie balanceren

  In het licht van landelijke, regionale en lokale klimaatdoelstellingen neemt de vraag naar duurzame energie toe. Echter, door groeiende opwek van hernieuwbare energie komt de capaciteit van het bestaande, centrale elektriciteitsnetwerk onder druk te staan.

  Ontwikkelaars van duurzame opwek hebben te maken met lange wachttijden en hoge aansluitkosten. Hierbij bestaat het risico dat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft om het transport van hernieuwbaar opgewekte stroom te garanderen. De energiefluctuaties die ontstaan door decentrale en hernieuwbare opwek maken netbeheersing voor netbeheerders complex. Deze uitdaging vraagt om meer investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

  Het uitbreiden van de netten lijkt een voor de hand liggende keuze, maar vergt technisch personeel dat momenteel erg schaars is. Ook kost de realisatie van een gemiddeld elektriciteitsstation 7 jaar en is netverzwaring in algemene zin een kostbare activiteit. Echter, dit moet wel gebeuren in combinatie met het slimmer benutten van bestaande en nieuwe energiesystemen.

  Een slimmere benutting vraagt om een flexibel inzetbare capaciteit, zowel bij producenten als gebruikers. Naast flexibel inzetbare capaciteit, kan het energiesysteem ook slimmer benut worden door bijvoorbeeld lokale hernieuwbare opwek in grotere mate lokaal te gebruiken, en zodoende het transport van energie te minimaliseren en het centrale energiesysteem te ontlasten.

  Tijdens de Innovathon willen we een oplossing creëren waarbij op een transparante manier het spanningsveld tussen 1) lokale energieoptimalisatie (de juiste hoeveelheid energie op de gewenste plek op het gewenste moment), 2) geïntegreerd met de  ruimte op het publieke net (dus in relatie tot netbeheer) 3) de maximale financiële verwaardig van energie kan plaats vinden.

Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.