• 5 teamleden
11 - Inzetten spoor elektriciteitsnet voor sneller aansluiten wind- en zonneparken

  • Martijn Frints
  • We kampen met een hoge vraag aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Zo heeft het net in rurale gebieden vaak beperkte capaciteit, terwijl dit populaire gebieden zijn voor grote wind- en zonneparken. Deze grote projecten lopen vertraging op omdat het niet lukt om overal tijdig nieuwe kabels en zwaardere verdeelstations in gebruik te nemen. We zien kansen in het samenwerken met ProRail om haar elektriciteitsnet in te zetten om congestie te verminderen en aan de capaciteitsvraag te voldoen. Zo heeft ProRail een uitgebreid elektriciteitsnet boven het spoor met een hoge capaciteit, ook in rurale gebieden. Door wind- en zonneparken direct aan te sluiten op het net van ProRail kunnen deze parken eerder operationeel worden en zorgen ze niet voor een hogere maar juist lagere belasting van het Liander net omdat ProRail zelf ook minder stroom hoeft af te nemen. We hebben een (geo) model voor ogen waarbij we voor potentiële wind- en zonneparken inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor het aansluiten bij ProRail. Hierbij zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van (actuele) data.
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.