• 5 teamleden
05 - Halveren doorlooptijd projecten door creëren digitaal partner ecosysteem

  • Rik Smit
  • Situatie Alliander staat voor een grote uitdaging. De komende 10 jaar zal de energietransitie zich gaan ontvouwen, en als grootste netwerkbedrijf betekent dit dat er veel moet gebeuren. Net als voor elk bedrijf in deze sector is technisch personeel een van de belangrijkste assets, en deze pool wordt kleiner, en er vissen steeds meer partijen uit. Alliander (en haar partners) zal meer werk met minder mensen moeten uitvoeren: er zijn dus slimme oplossingen nodig.   Voorstel Wij stellen voor om het informatiemanagement van Alliander te veranderen, klaar te maken voor de toekomst en klaar te maken voor nauwere en meer geïntegreerde samenwerking met ketenpartners. Door informatie vast te leggen in Object Type Libraries (OTL), deze beschikbaar te maken op een manier die voor elke partij te interpreteren is, wordt het mogelijk om op een duurzame, schaalbare en gestandaardiseerde manier te werken binnen Alliander, én met de ketenpartners.  
    Hoe kan deze oplossing eruit zien? Een voorbeeldcasus: Er dient een nieuw elektriciteitsverdeelstation gemaakt te worden aan de rand van Amsterdam, om zo een berucht knelpunt op te heffen wat in het servicegebied van Alliander ligt. Doordat Alliander in zijn OTL bibliotheek software heeft vastgelegd hoe een  generiek verdeelstation er normaal gesproken uit ziet, uit welke componenten deze bestaat en welke werkzaamheden en vergunningen hiervoor nodig zijn, kunnen we deze informatie in 1x beschikbaar maken binnen de software van het projectteam.  Het projectteam hoeft nu alleen nog maar het ‘standaard’ verdeelstation projectspecifiek te maken: op enkele vlakken dienen bepaalde componenten namelijk zwaarder uitgevoerd te worden vanwege de hoge capaciteit, en bij de werkzaamheden moet de hoge hijskraan plaatsmaken voor een kleinere variant, omdat Airport Schiphol dichtbij is. Op het moment dat de gewenste situatie in de tool is beschreven, drukt de projectmanager op de “contract-output” knop, waarna er een informatiecontainer uit het systeem rolt waarin alle objecten, vergunningen, eisen staan beschreven. Dit bestand is opgesteld in open talen en kent concepten uit openbare standaarden, waardoor partners dit altijd kunnen verwerken in eigen tooling   Deze informatiecontainer wordt vervolgens gedeeld met de volgende partij in de schakel, de bouwer. De bouwer beschrijft in dezelfde concepten hoe de gevraagde situatie gemaakt gaat worden en levert deze informatiecontainer ook na het bouwen weer terug aan Alliander ter archivering.   
      We verwachten dat het standaardiseren van informatie binnen Alliander, en het gestandaardiseerd uitwisselen van deze informatie heel veel tijdswinst voor Alliander kan opleveren. Interesse gewekt?  Wij zoeken mensen die een rol hebben binnen de partnerorganisaties van Alliander, om deze manier van informatie-uitwisseling mee te onderzoeken! 
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.