• 5 teamleden
16 - De congestie voorbij

  • Hubert Sasker
  • Piekbelastingen op het net voorkomen/drastisch reduceren door betaalbare grote energieopslag aan de bron (bijv. windmolenparken/zonneparken) en energieopslag bij de gebruikers (bijv. woonwijken). Gepatenteerd: sept.2021. Nu willen we graag de vervolgstap maken om dit idee in de praktijk te gaan toepassen. Teamlid gezocht m.b.t. kennis en ervaring van 1) warmtenetten en/of 2) E-netten m.b.t. congestie (afnemen en opwekken). (Graag dit toelichten bij je aanmeldverzoek)

Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.