• 5 teamleden
24 - De community is flex!

 • Robin Klaassen
 • Het elektriciteitsnetwerk raakt overbelast, en daardoor kunnen nieuwe klanten niet worden aangesloten. Maar die overbelasting vindt maar een klein deel van de tijd plaats, op piekmomenten. Op middenspanningsniveau wordt door de netbeheerders driftig geëxperimenteerd met flexibiliteitshandel, samen met de aggregator marktpartijen. Dit is echter nog op kleine schaal en het proces van flex bedrijven lijkt soms duurder dan wat de flexibiliteit op piekmomenten oplevert, maar het zijn stappen in de goede richting.

  Op het niveau van laagspanning (veelal huishoudens) is er nog totaal geen sprake van flex. Een consument kan wel later zijn wasmachine aanzetten, maar dat levert hem financieel niets op en het kan niet automatisch op het 'juiste' moment. Het is in het huidige systeem dan ook niet gek dat zaken als zelfvoorzienendheid en flex weinig leven onder consumenten. Dit terwijl een concentratie van consumenten in een bepaald gebied (lees: een woonwijk) wel degelijk impact kan maken op de belasting van het netwerk!

  Wij denken dat er nog veel onbenut potentieel zit in flexibiliteit van consumenten, en tijdens de Innovathon gaan we dit uitwerken tot een plan. De mens heeft alleen kunnen groeien tot waar ze nu staat door samenwerking, en dus maken wij de community de focus van onze ontwikkelingen. We denken (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend) aan:

  • Inzicht bieden aan de buurtbewoner: hoe druk is het op het netwerk? In de straat of op de trafo, nu of de afgelopen week of de voorspelling vooruit. Dit kunnen we uitwerken in een mockup of concept-app.
  • (Financiële) prikkels om gedrag te veranderen. Dit kan zijn op community-niveau (bijvoorbeeld gezamenlijk flex-punten sparen) of met een ander tariefsysteem vanuit de netbeheerder, met variabele prijzen. We kunnen met simulaties onderzoeken wat de impact van zo'n nieuw systeem is op consument én netwerk.

  Powered by Infiniot - consultancy voor netbeheer en kritieke infra. Kijk op www.infiniot.nl.

Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.