• 4 teamleden
09 - Alliander, marktmeester

 • Alex Benou
 • Om het netwerk efficiënter te benutten zou Alliander een vrije, 'realtime' handel van energie moeten faciliteren. Alliander is in de unieke positie om een toonaangevende rol te spelen en als "Marktmeester" het platform en het protocol neer te zetten waar alle markpartijen gemakkelijk mee kunnen interacteren.

  Het concept

  Via een 'realtime' marktplaats/beurs kunnen marktpartijen energie aankopen en verkopen tegen de op dat moment (door vraag en aanbod) vastgestelde prijs, direct afgerekend via hun meter, via Alliander, naar de leverancier die op dat moment het beste aanbod heeft. Bij overschotten of tekorten zal de prijs meebewegen en afnemers en producenten zullen hun gedrag optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat het verbruik zich aan zal passen aan het net, piekbelasting wordt voorkomen en het net efficiënter benut zal worden.

  Voordelen

  • Er worden incentives gecreëerd om energie te gebruiken wanneer deze voorhanden is en om energie te genereren/aan te bieden wanneer de prijzen het hoogst zijn.
  • Een efficiëntere, toegankelijke energie markt zorgt er voor dat (innovatieve) marktpartijen zich gaan organiseren en er een markt onstaat voor hun producten. (Bijv: met een slimme accu goedkope energie opslaan als de zon schijnt en verkopen in tijden van schaarste)
  • Doordat energie op 'piekmomenten' duurder wordt, en op 'dalmomenten' goedkoper (of gratis) zal het verbruik zich beter aanpassen aan het aanbod. Piekmomenten verdwijnen en het net wordt gelijkmatiger belast.

  Huidige situatie

  De meeste mensen kopen hun energie jaarlijks in en betalen een vooraf vastgesteld tarief (gecorrigeerd voor verbruik). De systemen bij marktpartijen zijn hier op toegespitst en zijn niet ingericht om 'realtime' prijzen te verwerken. Momenteel is het al wel mogelijk via een aantal energie maatschappijen dynamisch geprijsde energie af te nemen (op basis van spot-prijzen), dit werkt op basis van voorschotten die achteraf gecorrigeerd worden en zorgt door de kleine schaal niet voor grootschalige gedragsverandering.

  Ambitie

  De ambitie tijdens de Innovathon is om een eerste versie van een protocol te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om energie op basis van 'realtime' dynamische prijzen te verhandelen. Producenten, afnemers en andere marktpartijen kunnen energie verhandelen via dit protocol zodat er een 'ecosysteem' ontstaat waarin innovatie beloond wordt en de juiste 'incentives' zorgen voor een optimale benutting van het net.
  Doelstellingen tijdens de Innovathon:
  • Aanscherpen aannames over energie en hoe het net werkt.
  • Identificeren marktpartijen en belangen (Micro-economisch).
  • In kaart brengen huidige situatie, welke energie producenten bieden dit aan en wat kunnen we van hun leren?
  • Ontwerp/Ontwikkeling gestandaardiseerd protocol v0.01.
  • Proof of Concept/Simulatie.
  Lijkt het je interessant om mee te helpen en ontwikkelen? Sluit je dan zeker aan of stuur even een berichtje!
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.