• 5 teamleden
25 - Transformation Collective - Amsterdam Data Collective X ToekomstDoeners

 • Kevin Hanemaaijer
 • Aanleiding

  Wij helpen graag mee met het aanpakken van jullie centrale uitdaging: Hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer & sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte. Wij zijn ervan overtuigd dat datagedreven oplossingen een kernonderdeel zullen zijn in het oplossen van dit enorme vraagstuk. Daarom willen wij graag deze kracht laten zien door het oplossen van een deeluitdaging. Ons team bestaat uit Design Thinkers, Innovators & Data Scientists. Door de samenstelling van dit team willen we de “harde” data kant verbinden met een “zachte” mensgerichte oplossing.

   

  Het probleem dat we willen aanpakken / onze uitdaging

  Het wordt steeds drukker op het stroomnet. Er vinden veel ontwikkelingen gelijktijdig plaats waardoor er knelpunten ontstaan. Het stroomnet zal zo de komende jaren z’n maximale capaciteit bereiken, terwijl groene initiatieven voor stroomopwekking steeds meer de norm zullen worden. Dit betekent dat we voor een enorme uitdaging komen te staan. Een groeiende vraag, die een optimale strategie voor ons energienetwerk eist, terwijl het aanbod gelijktijdig steeds slechter te controleren wordt. De opwekking van groene energie, in contrast met grijze, is inherent immers veel minder flexibel. Met andere worden, hoe meer we overstappen van grijze naar groene energie des te volatieler het aanbod op het net wordt.

  Gegeven een hoge volatiliteit van het energie aanbod, zijn er in feite twee concrete invalshoeken om dit probleem aan te pakken. Een verbetering van energieopslag of het vergroten van je grip op de vraag kant. Investeringen in de verbetering van de energieopslag zijn absoluut noodzakelijk, maar deze opslag is duur, veeluit nog erg inefficiënt en dient vaak ook nog gerealiseerd te worden (met impact op de omgeving).

   

  Daarom willen wij tijdens de Innovathon graag onze energie steken in het oplossen van de volgende uitdaging:

  • Hoe kunnen we de vraagkant van elektriciteit flexibeler maken zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden c.q. gestroomlijnd worden?

  Verschillende oplossingsrichtingen

  Dit vraagstuk is echter nog steeds erg breed en complex. Daarom hebben we deze vraag verder opgedeeld in drie concrete oplossingsrichtingen.

  1. Aanbod en vraag sturen door middel van pricing – hoeveel kan de energievraag beïnvloed worden door een variatie in prijs?
   • Hier nemen we aan dat een financiële prikkel randvoorwaardelijk zal zijn om de vraag te sturen. Dit is immers al aangetoond door bijvoorbeeld het hoog- en laagtarief. Consumenten, ondernemingen en instellingen passen hun gedrag voor stroomgebruik reeds hierop aan.  
  2. Flexibiliteit in de vraag creëren met behulp van directe afspraken met grootverbruikers. – Welke grootgebruikers bieden de optimale flexibiliteit? En hoeveel is deze flexibiliteit waard?
   • Betreft het optimaliseren / sturen van het aan- /uitzetten van stroom verbruikende apparaten van grootverbruikers om de stroom behoefte te laten “matchen” met het aanbod.
  3. Flexibiliteit in de vraag creëren bij particulieren. – Wat is het aandeel aan particulier energie gebruik wat flexibel opgevraagd kan worden? Welke mogelijkheden bestaan er om dit geautomatiseerd aan te bieden?
   • Betreft het vinden van flexibiliteit in het particulier energiegebruik. Door verbruikende apparaten meer flexibel stroom te laten gebruiken en consumenten daarin te helpen / sturen, om de stroom behoefte meer te laten “matchen” met het aanbod.

  Onze focus voor de sprint

  Tijdens de sprint willen wij ons focussen op de derde oplossingsrichting. Het creëren van flexibiliteit in de vraag bij consumenten. Een paar ideeën van wat we zouden willen onderzoeken zijn:

  • Analyse van de totale energieconsumptie van consumenten om inzicht te bieden in welk deel van deze vraag flexibel is of in welke mate deze meer flexibel in te plannen is.
  • Welk gebruik van middelen hoeft niet per sé op een bepaald moment plaatst te vinden en binnen welk tijdframe kan deze worden uitgesteld?
  • Ideeën voor geautomatiseerde oplossingen voor flexibel particulier stroomgebruik.
  • Verschillende uitgewerkte oplossingsrichtingen (inclusief potentie) om consumenten geautomatiseerd bij te laten dragen aan de flexibiliteit (bijvoorbeeld door slimme inzet van EV’s, opladen van elektrische apparatuur, etc.).
  • Wat is de impact van een korte termijn flexibiliteit als we het energie aanbod beter kunnen voorspellen?

  Wat zouden we kunnen gebruiken van Alliander

  De volgende informatie zouden we goed kunnen gebruiken tijdens het uitwerken van onze oplossingsrichting.

  • Dagelijks elektriciteitsverbruik in Nederland van de afgelopen 5 jaar.
  • Prijs per uur van elektriciteit van de afgelopen 5 jaar.
  • Gemiddeld verbruikspatroon op een dag van een huishouden in de winter.
  • Aantal EV’s in Nederland, aantal laadpunten.
  • Lijst met op wekelijkse basis gebruikte elektrische apparaten van gemiddelde huishouden.
  • De totale energie opwekking van groene energie van het afgelopen jaar (idealiter per uur?).
  • Volatiliteit intra day market prijs??
  • Inzicht in de kosten wanneer pieken in het stroomnet niet op worden gevangen 
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.