• 5 teamleden
40 - Team Yacht

 • Pascal Gulikers
 • De capaciteit van het netwerk wordt steeds vaker maximaal gebruikt. De gevolgen zijn enorm, nieuwe zonneweides en windparken kunnen niet worden aangesloten, de prosumer kan haar stroom niet meer kwijt en de consumenten kunnen niet meer worden aangesloten. Hierdoor kampt Alliander met grote problemen waardoor het merendeel van de projecten niet of met veel vertraging worden uitgevoerd. De betrouwbare werking van het stroomnet komt hierdoor in gedrang en voorzieningszekerheid kan niet meer worden gegarandeerd. Voorzieningszekerheid is een groot publiek goed, wat gezorgd heeft voor groei van gezondheid en welvaart. Het huidige energiesysteem is niet geheel aangepast aan de nieuwe vraag- en aanbod omstandigheden. Hoewel er miljarden zijn uitgetrokken voor het vergroten van de netwerkcapaciteit kampen wij nu met het probleem hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. 

   

  Momenteel werkt Alliander reactief, waarbij gewerkt wordt met het principe: U vraagt wij werken. Deze manier van werken is niet toekomstbestendig. Wij stellen daarom een radicale verandering voor in de rol die Alliander heeft als netbeheerder heeft waarbij meer samengewerkt moet gaan worden met klanten. Hierbij zal er meer nadruk gelegd worden op communicatie vanuit alliander en commitment vanuit de klant. Hieronder een paar voorbeelden:

  • Maak de klant en leverancier bewust van de impact die hun aanvraag/plan heeft op het huidige netwerk. Hierdoor zou een klant bewuster kunnen omgaan met hun aanvraag
  • Denk samen met de klant en leverancier na over bewuste keuzes in het ontwerp om de druk op het netwerk en Alliander te verkleinen.
  • Denk samen met klant en leverancier over de beste inzet en gebruik van personeel en grondstoffen.
Motivatie

Beschrijf je motivatie. Waarom spreekt de teamuitdaging jou aan? Hoe kan jij bijdragen aan de oplossing?

Afwijzen

Vermeld je reden tot afwijzing

Please sign up or sign in to see group activity.