En de winnaar is…

Een wagonlading aan nieuwe frisse ideeën en innovatieve oplossingen. Dat heeft de Innovathon van netwerkbedrijf Alliander op 18 en 19 november opgeleverd. Een wagonlading aan nieuwe frisse ideeën en innovatieve oplossingen. Dat heeft de Innovathon van netwerkbedrijf Alliander op 18 en 19 november opgeleverd. Aan de non-stop innovatiemarathon die 24-uur duurde namen 150 deelnemers verdeeld over 32 teams deel. De deelnemers van binnen en buiten het bedrijf gingen op zoek naar disruptieve ideeën én oplossingen die Alliander in staat stellen radicaal te versnellen. Winnaar is het team dat een online 3D-tool bedacht om het tijdrovende afstemmingsproces van de plaatsbepaling van transformatorhuisjes te versnellen. Alliander gaat samen met de 3 winnende teams onderzoeken hoe hun ideeën tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Daan Schut, lid van Daan Schut, lid van de Raad van Bestuur van Alliander: “Voor het energienet van de toekomst moet Alliander de komende 10 jaar net zoveel werk verzetten als in de afgelopen 40 jaar. We moeten ruim honderd grote elektriciteitsstations en duizenden transformatorhuisjes bouwen én duizenden kilometer elektriciteitskabel leggen. Dit vraagt van ons dat we dingen echt anders gaan doen. Slimmer omgaan met schaarse ruimte, beter en anders samenwerken met verschillende partijen en een efficiënte inzet van mensen en middelen. Dit is hét moment om het anders aan te pakken.”

Winnaar versnelt tijdrovende processen

Het winnende team boog zich over de lange doorlooptijden van plaatsing van nieuwe transformatorhuisjes die nodig zijn om het toenemend elektriciteitsverbruik mogelijk te maken. Doordat de visies en belangen van de betrokken partijen zoals gemeente, bewoners, ondernemers en netbeheerder vaak uiteen lopen is het tijdrovend om tot een breed gedragen locatiebepaling voor een nieuw huisje te komen. Het winnende team wil het proces versnellen door alle betrokkenen virtueel mee te laten kijken en mee te laten beslissen over de locatie. Door online visualisering van de omgeving en het transformatorhuisje kunnen betrokkenen tijdens de locatiebepaling live meekijken en beslissen. De online omgeving werkt op verschillende apparaten, zoals telefoon, tablet en elk ander apparaat dat augmented reality ondersteunt. De jury van de Innovathon was enthousiast en prees het idee. Juryvoorzitter Jolanda van Zanen, managing director BAM Energie & Water: “Deze oplossing brengt mensen bij elkaar door middel van IT en nieuwe technieken. Een schoolvoorbeeld van inzet van innovatieve techniek voor een groeiend probleem.”

“De jury is erg onder de indruk van het niveau van de verschillende teams”, prees Van Zanen de deelnemende teams. “Wij zijn positief verrast over alle ideeën. Het was een zware kluif om uit de 32 teams een winnaar te kiezen.” De tweede plaats ging naar het team dat een idee lanceerde voor het oplossen van de overspanning en reductie van de pieken in het elektriciteitsnet. Het team wil door bewustwording te stimuleren en actief te sturen op energiegebruik hun doel bereiken. Hun geesteskindje ,de ‘buurtmeter-app’, monitort op lokaal niveau energiegebruik. Door gamificatie en de samenwerking van de verschillende bewoners in een buurt blijft de informatie up to date, de energiekosten laag en het energiegebruik en verbruik overzichtelijk.

De jury was geraakt door de manier waarop de winnaars van de derde prijs inspelen op de actuele ontwikkeling dat steeds meer delen van het elektriciteitsnet de maximale capaciteit bereiken. Het team denkt binnen een jaar een platform te kunnen creëren waar grootverbruikers van elektriciteit hun ongebruikte capaciteit kunnen verhandelen. Zo kan de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet beter worden benut waardoor tot 40% meer capaciteit ontstaat. Grootgebruikers krijgen hierdoor zelf de regie in handen en het verminderd het werk van de netbeheerder. Juryvoorzitter Van Zanen: ”Lokaal managen van capaciteit van bedrijven en dit op deze manier bij elkaar brengen, dat is keihard nodig.”

24 uur knallen
Tijdens deze 24-uurs Innovathon – een samenvoeging van de woorden ‘hackathon’ en ‘innovatie’ – werkten 150 deelnemers verdeeld over 32 teams aan het centrale vraagstuk: ‘Hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer & sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte?’. Het doel van de Innovathon is om de grootste vraagstukken van Alliander rondom de energietransitie integraal op te lossen. De oplossingen mogen innovatief zijn, mogen een simplificatie van de huidige gang van zaken zijn, kunnen de slimmere inzet van resources raken of zelfs uit compleet nieuwe businessmodellTijdens deze 24-uurs Innovathon – een samenvoeging van de woorden ‘hackathon’ en ‘innovatie’ – werkten 150 deelnemers verdeeld over 32 teams aan het centrale vraagstuk: ‘Hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer & sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte?’. Het doel van de Innovathon is om de grootste vraagstukken van Alliander rondom de energietransitie integraal op te lossen. De oplossingen mogen innovatief zijn, mogen een simplificatie van de huidige gang van zaken zijn, kunnen de slimmere inzet van resources raken of zelfs uit compleet nieuwe businessmodellen bestaan.