De juryleden zijn bekend!

Alliander zoekt disruptieve ideeën voor toekomstbestendige energievoorziening

Om een toekomstbestendige energievoorziening te realiseren moet Alliander de komende 10 jaar net zoveel werk verzetten als in de afgelopen 40 jaar. Dit lukt alleen als het netwerkbedrijf dingen echt anders gaat doen. Dit vraagt om veel creativiteit en innovatieve oplossingen. Daarom daagt Alliander ondernemers, overheden, medewerkers, studenten en innovators uit om tijdens de Innovathon 2021 binnen 24 uur op zoek te gaan naar disruptieve ideeën én oplossingen die het bedrijf in staat te stellen radicaal te versnellen.

Daan Schut, Chief Transition Officer: “Voor het energienet van de toekomst moeten we heel veel werk verzetten om de netten uit te breiden. We moeten ruim honderd grote elektriciteitsstations en duizenden transformatorhuisjes bouwen én duizenden kilometer elektriciteitskabel leggen. Dit vraagt van ons dat we dingen echt anders gaan doen. Slimmer omgaan met schaarse ruimte, beter en anders samenwerken met verschillende partijen en een efficiënte inzet van mensen en middelen. Dit is hét moment om het anders aan te pakken. We zijn op zoek naar disruptieve ideeën en oplossingen die we nu kunnen realiseren. Als netwerkbedrijf gaan we deze uitdaging aan maar dit kunnen we niet alleen. We nodigen iedereen uit, onze deur staat open!”

24 uur knallen
Tijdens deze 24-uurs Innovathon – een samenvoeging van de woorden ‘hackathon’ en ‘innovatie’ – gaan 45 multidisciplinaire teams van maximaal 5 personen op 18 en 19 november 24 uur keihard werken aan het centrale vraagstuk: ‘Hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer & sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte?’. Het doel van de Innovathon is om de grootste vraagstukken van Alliander rondom de energietransitie integraal op te lossen. De oplossingen mogen innovatief zijn, mogen een simplificatie van de huidige gang van zaken zijn, kunnen de slimmere inzet van resources raken of zelfs uit compleet nieuwe businessmodellen bestaan. Alles is mogelijk. Samen gaan we op zoek naar hoe het wel kan!

Beoordeling door deskundige jury
Elk team zal aan het eind van de 24-uurs Innovathon zijn oplossing pitchen aan de deskundige jury onder voorzitterschap van Jolanda van Zanen, managing director BAM Energy& Water. Jolanda van Zanen: “Ik geloof dat voor elke organisatie het basisprincipe geldt ‘stilstand is achteruitgang’. Helemaal in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar zeer snel opvolgen. We hebben innovatie ook nodig om de opgave te realiseren die er voor ons ligt in het kader van de energietransitie. Ik ben dan ook vereerd dat ik als juryvoorzitter samen mag werken met deze divers samengestelde en zeer vakkundige jury met als doel het meest innovatieve idee uit te roepen als winnaar van de eerste Alliander 24-uurs Innovathon”.

Inschrijving
Geïnteresseerden kunnen zich als team of individu inschrijven op innovathon.nl. Op de website is te lezen welke teams er al gevormd zijn en naar wie zij nog op zoek zijn. Inschrijven kan nog tot en met 28 oktober.


Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven. Samen werken we aan het energienet van vandaag en morgen. We investeren in de ontwikkeling van het energienet en verkennen en realiseren innovatieve oplossingen. Met onze partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft de wettelijke taak het gas- en elektriciteitsnet te beheren en te ontwikkelen. De andere bedrijven binnen Alliander faciliteren markten met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. De aandelen van Alliander worden gehouden door provincies en gemeenten.


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerders van Alliander:

T: 088 – 191 2002

E: woordvoering@alliander.com